Casa Verde 2023

Programul de Finanțare AFM

BEST TEAM FOTOVOLTAICE

alegerea clienților în programul casa verde

Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru mediu.

Despre noi

Înscrieri pentru notificări

Cum se încarcă documentele

Etapele Proiectului

Calendarul înscrierilor

Bugetele alocate

Documente necesare

Portofoliul nostru

BEST TEAM FOTOVOLTAICE

Alegerea clienților în programul Casa Verde

 • Una dintre cele mai vechi companii din domeniul echipamentelor fotovoltaice din regiunea Moldovei
 • Experieța acumulată din participările anterioare în cadrul proiectelor
 • Peste 500 de proiecte realizate cu succes
BEST TEAM FOTOVOLTAICE - Instalator Autorizat Casa verde 2023

Nu rata înscrierile prin programul Casa Verde

Noi îți trimitem mesaje la momentul potrivit!

 • Mesaj prin SMS în care te anunțăm când încep înscrierile
 • Mesaj SMS când se încheie inscrierile
 • Email-uri despre pașii pe care trebuie să îi urmezi

Pentru regiunile în care au fost deja lansate înscrierile, numărul dosarelor a fost atins în mai puțin de 15 minute de la lansare!

Cum se încarcă documentele pe platformă – Programul Casa Verde

Link pentru înscrierea în program

Care sunt etapele Programului Casa Verde 2023

Etapele programului sunt următoarele:

a) publicarea pe pagina de internet a AFM a informațiilor necesare demarării sesiunii de validare a instalatorilor;

b) aprobarea instalatorilor;

c) încheierea contractelor de participare;

d) depunerea garanției de către instalatorii cu care a fost încheiat contract de participare;

e) publicarea listei instalatorilor validați;

f) publicarea pe pagina de internet a AFM a informațiilor necesare demarării sesiunii de înscriere a solicitanților;

g) încărcarea în aplicație a documentelor prevăzute la art. 19, de către solicitanți, și rezervarea sumelor aferente finanțării prin înscrierea în aplicație, etapă care poate fi derulată în paralel cu acțiunile menționate la lit. b)—e);

h) selectarea de către solicitanți a unui instalator validat, prin intermediul aplicației;

i) analiza documentelor încărcate de solicitanți, de către instalatorul selectat;

j) aprobarea/respingerea/refuzul solicitanților de către instalator, prin intermediul aplicației;

k) aprobarea/respingerea de către AFM a solicitanților, în baza listelor generate de aplicație;

l) contestarea rezultatului de către solicitanți;

m) semnarea contractelor de finanțare de către unitățile de cult, generate prin intermediul aplicației;

n) implementarea proiectului;

o) decontarea sumelor solicitate de instalatorii validați;

p) verificarea de către AFM a corectitudinii analizei eligibilității beneficiarilor și a documentelor depuse în vederea decontării, efectuate de către instalatori, prin eșantion;

q) monitorizarea beneficiarilor.

Datele de înscrieri în Programul Casa Verde 2023

 • 19.05.2023 10:00 – 23.05.2023 23:59 Regiunea București – Ilfov, Judetele: Bucuresti , Ilfov .
 • 24.05.2023 10:00 – 26.05.2023 23:59 Regiunea CENTRU, Judetele: Alba , Brasov , Covasna , Harghita , Mures , Sibiu .
 • 29.05.2023 10:00 – 31.05.2023 23:59 Regiunea NORD – EST, Judetele: Bacau , Botosani , Iasi , Neamt , Suceava , Vaslui .
 • 06.06.2023 10:00 – 08.06.2023 23:59 Regiunea NORD – VEST, Judetele: Bihor , Bistrita_Nasaud , Cluj , Maramures , Satu_Mare , Salaj .
 • 09.06.2023 10:00 – 13.06.2023 23:59 Regiunea SUD – EST, Judetele: Braila , Buzau , Constanta , Galati , Tulcea , Vrancea .
 • 14.06.2023 10:00 – 16.06.2023 23:59 Regiunea SUD – Muntenia, Judetele: Arges , Calarasi , Dambovita , Giurgiu , Ialomita , Prahova , Teleorman .
 • 19.06.2023 10:00 – 21.06.2023 23:59 Regiunea SUD – VEST, Judetele: Dolj , Gorj , Mehedinti , Olt , Valcea .
 • 22.06.2023 10:00 – 26.06.2023 23:59 Regiunea VEST, Judetele: Arad , Caras_Severin , Hunedoara , Timis .

Atenție! Înscrierile în acest program se închid imediat după ce numărul proiectelor este atins! Prin urmare, vă recomandăm să depuneți dosarul în primele minute de la deschiderea sesiunii de înscrieri!

 

Bugetele alocate pe regiuni în programul Casa Verde - 2023

Bugete alocate in programul casa verde 2023 pe regiuni

Documente necesare - Persoane Fizice - Casa Verde

Documente necesare solicitantului în vederea aprobării:
(1) Documentele pe care le încarcă solicitantul persoană
fizică în aplicație sunt:

a) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicație;

b) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicație;

d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcție deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanțarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deservește construcția se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus față de extrasul de carte funciară aferent construcției, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicație, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deține un drept
de folosință asupra imobilului teren; acesta poate fi obținut de solicitant și în format electronic;

e) copia cărții funciare colective, din care să rezulte
maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcții, dintre care unele părți sunt comune, iar restul sunt proprietăți individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă și câte o carte funciară individuală.

Câteva dintre proiectele realizate cu succes!

BEST TEAM FOTOVOLTAICE – Alegerea clienților în programul Casaa Verde